Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

MLADI ZMAJEVI

Posada učenika 6. a razreda naše škole sudjelovala je u 5. utrci Mladih zmajeva (posade učenika osnovnih škola) i osvojila zlatnu medalju zajedno s učenicama OŠ S. S. Kranjčević iz Velike Gorice.

 

i još...

OBAVIJEST RODITELJIMA

Obavijest za roditelje o povratu udžbenika na kraju školske godine 2015./2016.
Obavještavamo vas da učenici vraćaju udžbenike s niže navedenog popisa u zadnjem tjednu nastave (u dogovoru sa razrednikom ili učiteljem). Ne vraćaju se: radne bilježnice, radni udžbenici (u koje se piše), početnice bez pripadajuće slovarice te udžbenici bez CD-a koji im pripada.