Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

Č E S T I T A M O ! !

Naši učenici 2.ab produženog boravka zajedno s njihovom mentoricom Nevenkom Dimač, osvojili su 2. mjesto na natječaju "Nabaci ideju za bolju atmosferu!", kojeg je organiziralo Društvo za oblikovanje održivog razvoja.
 

i još...

N A J A V LJ U J E M O

Pozivamo vas na četvrtu Večer matematike u našoj školi koja će se održati 1. prosinca od 18 sati.