Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

OPROŠTAJ S OSMAŠIMA

6.7.2015. učenici 8.a i 8.b razreda naše škole oprostili su se sa svim učiteljicama i učiteljima koji su ih pratili na njihovu osam godina dugom putu kroz osnovnu školu. Uz prigodnu svečanost, pjesmu i igrokaz uručene su im svjedodžbe, a onima koji su svih osam godina imali odličan uspjeh, povelje škole. 

i još...

OSKAR ZA ZNANJE

Našim učenicima Bruni Radešiću (7. c) i Petri Dunji Grujić Ostojić (8.b) kao i njihovoj mentorici prof. Maji Sučević u utorak 30.06.2015. uručeni su Oskari znanja za osvojeno 1. mjesto na Državnom natjecanju iz povijesti. Čestitamo!!!