Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti

Voltino s Vukovarom

Osnovna škola Voltino i ove je godine na prigodan način obilježila tužnu obljetnicu pada Vukovara, grada heroja. Svojim literarnim, likovnim i dramskim radom učenici su na dostojanstven način zahvalili svim žrtvama Vukovara. Na satovima razrednika te u predmetnoj nastavi čitali su se tekstovi Siniše Glavaševića, gledali filmovi o stradanju tog divnog grada.




 

Eko događanja

VRATIMO CVIJEĆE PARKU RIBNJAK (27.05.2014.)

Učenici 3. razreda produženih boravaka OŠ Voltino bili su sudionici projekta "Vratimo cvijeće parku 'Ribnjak'" u organizaciji Centra mladih Ribnjak i Krune Tarle kazališne i likovne umjetnice. Riječ je o multimedijalnom događanju u okviru Kvarture 2014-ZG2. Projekt je započeo izradom cvjetnih šešira u likovnoj radionici naše škole pod vodstvom Krune Tarle. Učenici su na glavama nosili cvjetne šešire i pridružili se cvjetnoj povorci u PARKU RIBNJAK.                                                                                     


.