Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

JUMICAR PROGRAM

Naši učenici drugih i trećih rarzeda s veseljem su dočekali dan kada su sjeli za upravljače malih automobila. Učenici su shvatili da nije lako biti vozač i pratiti sva događanja na cesti. Također su pokazali iznimno znanje prve pomoći na radionicama Kluba mladih Crvenog Križa Zagreb....
 

i još...

PROTIV NASILJA

Učenici 5.a razreda naše škole u utorak 4.10.2016. su za Al Jazeera Balkan TV, govorili o svojem poimanju vršnjačkog nasilja te načinima nenasilnog rješavanja sukoba...