Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

NAJAVLJUJEMO

Udruga "Mala filozofija" najavljuje prezentaciju učeničkih radova i projekata pod nazivom "Tko se boji korupcije još?"


 

i još...

PREDAVANJE O KUKCIMA

U petak 24. travnja, prof. dr. sc. Mladen Kučinić održao je predavanje u našoj školi za šeste i sedme razrede. Profesor se dotakao mnogih zanimljivih tema, krenuvši u svom predavanju od početka stvaranja svemira, početka života, bakterija, fotosinteze, ponašanja životinja, staništa, sistematike životinja pa sve do najbrojnijih životinja kukaca....