Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

VAŽNA OBAVIJEST

Prvi roditeljski sastanak za roditelje učenika/učenica 1.a/b/c razreda održat će se 31.8.2016. u 18 sati. Pozivamo vas, dragi roditelji, da doĐete i od razrednica, te učiteljica produženog boravka, čujete sve važne informacije o organizaciji rada u 1. razredu... 

i još...

NATRAG U ŠKOLU

Zanima li vas koliko jaš ima do početka nove školske godine kliknite na link ispod teksta...