Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

zeleni dani škole

Škola je naš drugi dom. Svake godine na prvi dan proljeća podarimo joj "cvjene ukrase“. Naši vrtovi i prostor kod izlaza na školsko igralište ožive cvjetnim bojama i mirisom proljeća.
Tako je bilo i ove školske godine. U petak 20. 03. 2015. učenici i učiteljice produženih boravaka prihvatili su se posla i podijelili se prema aktivnostima kojih je zaista bilo mnogo. 

i još...

izložba

I ove školske godine naši učenici 3.c i 7.a razreda pod stručnim vodstvom učiteljice Ksenije Gluhak sudjelovat će na Otvorenim danima zagrebačke glagoljaške riznice.