Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

100. dan nastave

12.02.2015. mnogi učenici naše škole proslavili su 100. dan od početka školske godine. Proslava je bila dio europskog projekta u kojem su partneri bili Udruga učitelja Zvono i eTwinning europska zajednica učitelja.
Na taj dan učenici su vođenom igrom i nastavom na drugačiji način usvajali gradivo.
 

i još...

ČUVARI TRADICIJE

U sklopu projekta "Učenik - građanin" u međugeneracijskoj solidarnosti školarci su se počeli družiti s bakama i djedovima. Tim spajanjem starih i mladih iz zaborava su se počeli vraćati neki stari običaji, medu ostalim i ručni rad - heklanje.
Tako je nastala školica koju uvelike pomažu bake, a koju vode učiteljice Anamarija čorko i Romana Kutlača. Djeca se u nju uključuju ovisno o interesu i motiviranosti.