Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

BOŽIĆNA ČAROLIJA

I ove godine u našoj školi u povodu nadolazećeg Božića održana tradicionalna božićna priredba učenica i učenika, kao i božićni sajam...






 

i još...

POSJET KUĆI LJUDSKIH PRAVA

Učenici 8.c, u sklopu Sata razrednika s razrednicom Tatjanom Purić, posjetili su 15. prosinca, Kuću ljudskih prava i prisustvovali radionici na temu Vršnjačko nasilje - nasilje na internetu...