Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

SJEĆANJE NA VUKOVAR

18.11.2015. obilježili smo kao Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, no prisjetili smo se i stradanja drugih hrvatskih gradova i njihova stanovništva u Domovinskom ratu.


 

i još...

HUMANITARNA AKCIJA

Poštovani roditelji i učenici, vrijeme je darivanja! Učenici OŠ Voltino uključeni su u volonterski rad i Projekt međugeneracijske solidarnosti. Stoga smo odlučili uz Dan dječjih prava započeti HUMANITARNU AKCIJU za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi te za starije i nemoćne sugrađane.