Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

100. dan Škole

Po peti puta proslavili smo 100. dan od početka nastave projektom 100. dan škole (eTwinning projekt, projekt UHRN Zvono). Na mnogim se predmetima sve vrtjelo oko broja 100.

 

i još...

NAJAVLJUJEMO

Poštovani roditelji i susjedi dobre volje, pozivamo vas na volontersku akciju "Zeleni dani u OŠ Voltino", u školskim vrtovima, auli i voćnjaku škole...