MEĐUNARODNA EKO ŠKOLA  
line decor
  EKO-INDEX  ::  
line decor
   
 
ŠUME SADIMO, JER IH TREBAMO
(klikni na fotografiju za web album)

Dragi učenici,učitelji i roditelji !

Već tradicionalno početkom školske godine zajedno s našim eko kumom "Hrvatskim šumama" provodimo izvanučioničnu nastavu za učenike viših razreda. Ove smo godine to ostvarili 04. listopada, na temu "Šume sadimo jer ih trebamo !". To je samo jedna od brojnih tema našeg dugogodišnjeg projekta "Šuma u školi, škola u šumi" kojim nastojimo kod naših učenika i šire zajednice pobuditi svijest o važnosti uzgoja šuma, njihove njege, zaštite i pošumljavanja kao i značaja šuma za cjelokupni život na Zemlji. Polazeći od tih ciljeva, ove smo šk.god. našu prvu izvanučioničnu nastavu osmislili i proveli ovako :

učenici 5. i 8. razreda su u šumama šumarije Dugo selo sakupljali žir, koji će se u rasadnicima "Hrvatskih šuma" iskoristiti za uzgoj sadnica za pošumljavanje. Jedan dio učenika već je imao iskustvo sakupljanja žira prošle godine u Turopoljskom lugu, pa su bez problema sakupili 10-tak vreća žira.

učenici 6.razreda su u rasadniku "Hrvatskih šuma" Lukavec imali priliku vidjeti kako se sakupljeni žir i jasen koriste za uzgoj sadnica za pošumljavanje, a zatim su mlade sadnice presađivali na uzgojne površine rasadnika. Njihov trud "Hrvatske šume" su nagradile sa 3 sadnice za potrebe škole. * učenici 7. razreda imalisu najteži zadatak, jer ih je u šumi Turopoljski lug čekalo oko 1000 sadnica za pošumljavanje. Vrijedne ruke sedmaša su većinu sadnica posadile na novo šumsko stanište. Evo, ova je izvanučionična nastava iza nas, a mi se već veselimo novoj!!! I da ne zaboravimo, hvala svim razrednicima i učiteljima u pratnji na brižnom vodstvu učenika; hvala djelatnicima "Hrvatskih šuma" na trudu i organizaciji; hvala našem pouzdanom prijevozniku gosp. Šimiću na razumijevanju prilikom formiranja cijena prijevoza (jednakih kao prošle šk. god.). Naravno, najveće HVALA svim našim učenicima koji su svojim vrijednim radom pokazali koliko su ekološki osviješteni po pitanju očuvanja i zaštite šumskih staništa LIJEPE NAŠE !

Voditeljica izvanučionične nastave viših razreda
Jasna Horvat