Projekt Memento prijateljstva

Razvijanje kompetencije GraĐanskog odgoja i obrazovanja

Od šk.god. 2014./2015. u našoj se školi provodi eTwinning projekt Memento prijateljstva. Autorica projekta je učiteljica Sandra Vuk, predsjednica Udruge učitelja razredne nastave Zvono uz suautorstvo naše učiteljice Nevenke Dimač. U projektu su se kroz radionice Građanskog odgoja i obrazovanja s učenicima od 1.-4.razreda razvijale: socijalne vještine, prihvatljivo ponašanje, samostalnost, samopouzdanje, međusobno uvažavanje, a sve to kroz pridržavanje zajedničkih dogovorenih pravila.

Na taj način učenici su: bolje upoznati sebe, ovladali svojim emocijama, postali odgovorni prema sebi i drugima. Usvajali su i njegovali temeljne humane vrijednosti kao što su prijateljstvo i nenasilje, pravednost i empatija...

...

Primjenjuju dječja prava u svakodnevnom životu i naučili su preuzimati odgovornost za svoje postupke. Tijekom ovih radionica osvijestili su najvažnija prava i obveze koje imaju kao učenci i kako se ponašati u skladu s njima. Osvijestli su da prava i obveze koje imaju kao učenici jednako pripadaju svakome drugom učeniku bez obzira na spol, nacionalnu ili vjersku pripadnost, sposobnost i imovinsko stanje.

...

Razumiju važnost održavanja osobne higijene, postupkaka za očuvanje prostora, predmeta i okoliša, pokazuju odgovornost za održavanje čistoće u razredu i školi. Projekt se provodio u razredima učiteljica: Brankice Bečirević, Snježane Crneković, Nevenke Dimač, Ivane Matešić, Ivone Pierobon Šikman.

...

Za projekt Memento prijateljstva 2 dobili smo nacionalnu i europsku oznaku kvalitete kao potvrdu uspješnosti u radu, kako na nacionalnoj tako i europskoj razini. Na to smo svi jako ponosni i ovom prilikom čestitamo svim učenicima i učiteljima na uspjehu. Želimo im puno uspjeha u provođenju projekta Memento prijateljstva 3 u ovoj školskoj godini.