Drage učenice i učenici, poštovani roditelji,

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA OTVORILO JE POZIVNI CENTAR I JEDINSTVENU E-MAIL ADRESU

U svrhu podrške dionicima sustava, Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je 26. kolovoza 2020., pozivni centar u kojem će svakog radnog dana, od 8-17 h na tri telefonske linije, biti osigurana podrška vezano uz primjenu Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.

Linije za podršku dionicima sustava:

  • rani i predškolski odgoj i obrazovanje te razredna nastava (1.-4. razred osnovne škole): 01/4594 181
  • predmetna nastava u osnovnim školama (5.-8. razred): 01/4594 182
  • srednje škole i učenicki domovi: 01/4594 183.

Upiti se mogu poslati i e-mailom, na adresu: idemouskolu@mzo.hr


NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI VEZANI UZ POLAZAK U ŠKOLU I COVID 19

Ministarstvo znanosti i obrazovanja postavilo je najčešća pitanja i odgovore vezane uz polazak u školu i epidemiju COVID-19.
Pozivamo vas da ih pogledate i pročitate.


MODELI I PREPORUKE ZA RAD U UVJETIMA POVEZANIM S COVID-19 U PEDAGOŠKOJ/ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje nelektoriranu inačicu dokumenta Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2021./2022. u kojemu se predlažu modeli i nude preporuke za odgojno-obrazovni rad i izvođenje nastave u vrtićima i školama. Cilj izrade preporuka je osiguravanje što sigurnih uvjeta izvodenja odgojno-obrazovnoga rada uz uvažavanje specifičnosti obzirom na dob djece i učenika, kao i različitih uvjeta za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Dokument se nadovezuje na mjere koje je predložila Radna skupina imenovana 7. kolovoza 2020. a koje su razrađene u dokumentu HZJZ-a Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.

U Uputama je naglasak stavljen na zdravstveno-epidemiološku komponentu, a u ovom dokumentu na odgojno-obrazovno (pedagošku). Riječ je, dakle, o komplementarnim dokumentima koji se međusobno nadopunjuju te je za cjelovitost informacija nužno upoznati se sa sadržajem obaju dokumenata. Ako i nakon toga određena pitanja i dalje ostanu otvorena, Ministarstvo će ih s dionicima rješavati kroz dijalog, medusobno uvažavanje i otvorenu komunikaciju.

S osobitim poštovanjem,
Ksenija Gluhak, ravnateljica