Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Natječaji

za zasnivanje radnih mjesta...

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

NATJECANJE DABAR

Naši su učenici i ove godine prihvatili izazov međunarodnog natjecanja Dabar koje promiče razvoj računalnog i informatičkog razmišljanja...


 

Najnovije vijesti...

DANI SJEĆANJA NA ŽRTVE VUKOVARA I ŠKABRNJE

Učenici naše škole sa svojim razrednicima i predmetnim učiteljima kroz sadržaje obilježavaju Dane sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje...