Učiteljsko vijeće

RAVNATELJ

Ksenija Gluhak

PEDAGOG

Iva Grčić

KNJIŽNIČAR

Ksenija Stojanovski

RAZREDNA NASTAVA

Snježana Crneković, Anamarija Čorko, Jasminka Čupić, Valentina Danilov Ćutić, Nevenka Dimač, Daniela Juričev-Sudac, Lea Kazalić, Daria Krapanić, Romana Kutlača, Ivana Matešić, Ljiljana Matić, Antonija Marković, Marina Milković, Slavica Ostojić, Ivica Pejić, Barbara Rudež, Marica Rukljač, Magdalena Šandor, Ivona Pierobon Šikman, Maja Poljski, Sanja Žagmeštar

HRVATSKI JEZIK

Sanja Benković; Darijo Marković; Branka Vukadinović

GLAZBENA KULTURA

Ivona Pintar

LIKOVNA KULTURA

Mireta Husković

ENGLESKI JEZIK

Maja Burazin; Franka Klišanin; Morana Strahija

NJEMAČKI JEZIK

Gordana Barišić-Lazar; Jelena Perković

MATEMATIKA

Gordana Gojmerac Dekanić; Vlatka Hrkać; Mateja Jagar; Petra Zelić

POVIJEST

Melina Hapadžić; Maja Sučević

GEOGRAFIJA

Goran Cindrić; Melina Hapadžić

KEMIJA, BIOLOGIJA, PRIRODA

Nikolina Bekić; Julian Hiti

FIZIKA

Miljenko Balaban

TEHNIČKA KULTURA

Marina Capan Obranović

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Ljiljana Hanžek; Mario Šivak

VJERONAUK

Tihomir Drugčević; Tatjana Njegovec; Stipo Šarić

INFORMATIKA

Bernarda Tonković Kuzmić; Saša Pupovac