Učiteljsko vijeće

RAVNATELJ

Ksenija Gluhak

PEDAGOG

Iva Grčić

KNJIŽNIČAR

Ksenija Stojanovski

RAZREDNA NASTAVA

Snježana Crneković, Anamarija Čorko, Jasminka Čupić, Valentina Danilov Ćutić, Nevenka Dimač, Rohini Daniela Juričev-Sudac, Lea Kalazić, Daria Krapanić, Romana Kutlača, Ivana Matešić, Nina Marčetić, Antonija Marton, Marina Milković, Barbara Musa, Slavica Ostojić, Ivica Pejić, Marica Rukljač, Magdalena Šandor, Ivona Pierobon Šikman, Maja Poljski, Sanja Žagmeštar

HRVATSKI JEZIK

Darijo Marković; Sanja Višnić; Branka Vukadinović

GLAZBENA KULTURA

Ivona Pintar

LIKOVNA KULTURA

Mireta Husković

ENGLESKI JEZIK

Maja Burazin; Franka Klišanin; Morana Strahija

NJEMAČKI JEZIK

Gordana Barišić-Lazar; Jelena Perković

MATEMATIKA

Irena Dabić Mandić; Vlatka Hrkać; Mateja Jagar; Domagoj Tomić

POVIJEST

Matea Peharec; Maja Sučević

GEOGRAFIJA

Goran Cindrić; Matea Peharec

KEMIJA, BIOLOGIJA, PRIRODA

Nikolina Bekić; Julian Hiti

FIZIKA

Miljenko Balaban

TEHNIČKA KULTURA

Marina Capan Obranović

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Ljiljana Hanžek; Mario Šivak

VJERONAUK

Tihomir Drugčević; Tatjana Njegovec; Stipo Šarić

INFORMATIKA

Bernarda Tonković Kuzmić; Saša Pupovac