Školski odbor OŠ Voltino

Školom upravlja školski odbor. Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog člana bira i razrješuje Radničko vijeće, a ako Radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana, a ostalih šest članova imenuje i razrješava:

  • Učiteljsko vijeće dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika
  • Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole
  • Osnivač tri člana samostalno

Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.


Članovi školskog odbora su:

  1. Goran Cindrić (predstavnik Učiteljskog vijeća)
  2. Branka Vukadinović (predstavnica Učiteljskog vijeća)
  3. Morana Strahija (predstavnica radnika)
  4. Ksenija Kulić (predstavnica roditelja
  5. Maja Ogrizek (predstavnica osnivača)
  6. Vanesa Jurić (predstavnica osnivača)
  7. Ivona Boban (predstavnica osnivača)