Ovdje možete pronaći

 1. Financijski plan 2014. - 2016.
 2. Odluka o dopuni Plana nabave za 2014.
 3. Procedura stvaranja ugovornih obveza i plaćanja po računima
 4. Plan nabave za 2015.
 5. Plan nabave za 2016.
 6. Plan rashoda i izdataka 2016. do 2018.
 7. Završni račun za 2015.
 8. Financijski izvještaj za 2016. godinu
 9. Financijski plan OŠ Voltino za 2017.
 10. Plan nabave za 2017. godinu
 11. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.
 12. Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
 13. Prijedlog financijskog plana OŠ Voltino za 2018. i projekcije plana za 2019-2020.
 14. Godišnji financijski izvještaj OŠ Voltino za 2017. godinu
 15. Financijski plan MZO za 2018. godinu
 16. Popis gospodarskih subjekata
 17. Financijski izvještaj od siječnja do lipnja 2018.
 18. Bilješke uz Financijski izvještaj od siječnja do lipnja 2018.
 19. Prijedlog financijskog plana za 2019., te Projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
 20. Financijsko izvješće za 2018. godinu
 21. Bilješke uz Financijsko izvješće za 2018. godinu
 22. Plan nabave za 2019. godinu
 23. Prijedlog financijskog plana za 2020. i projekcije plana do 2022.
 24. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
 25. Financijsko izvješće za 2019. godinu
 26. Bilješke uz Financijsko izvješće za 2019. godinu
 27. Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put
 28. Procedura blagajničkog poslovanja
 29. Procedura dostavljanja sklopljenih ugovora iz kojih proizlaze financijski učinci
 30. Plan nabave za 2020. godinu
 31. Procedura o stjecanju i načinu korištenja vlastitih prihoda
 32. Financijsko izvješće za 2020. godinu
 33. Plan i projekcije proračuna za razdoblje 2022. do 2024. godine
 34. Obrazloženje prijedloga Plana i projekcije proračuna za razdoblje 2022. do 2024. godine
 35. Financijsko izvješće za 2021. godinu
 36. Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama
 37. Plan nabave za 2022. godinu
 38. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
 39. Financijsko izvješće za 2022. godinu
 40. Bilješke uz Financijsko izvješće za 2022. godinu
 41. Plan nabave za 2023. godinu
 42. Pravilnik o izmjenama pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
 43. Financijski plan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
 44. Plan nabave za 2024. godinu
 45. Financijsko izvješće za 2023. godinu
 46. Bilješke uz Financijsko izvješće za 2023. godinu
 47. Izmjena i dopuna plana nabave za 2024. godinu