Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Osnovna škola Voltino uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje

Službenik za informiranje:
Sjedište: Vinkovačka 1, Zagreb
Telefon: (01)3666 526
E-mail: mail@os-voltino.hr

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu: Osnovna škola Voltino, Vinkovačka 1, 10000 Zagreb
elektroničkom poštom službeniku za informiranje: mail@os-voltino.hr

Zahtjev se može podnijeti i telefonom: (01)3666 526 osobno na zapisnik u Tajništvu škole, ponedjeljkom od 8,30-14,30 sati

Ostvarivanje prava na pristup informacijama (dokumenti):

  1. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
  2. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
  3. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
  4. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
  5. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
  6. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
  7. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
  8. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
  9. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
  10. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu