Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Natječaji

za zasnivanje radnih mjesta...

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

OBAVIJEST O POPRAVNOM ISPITU

Učiteljsko vijeće Osnovne škole Voltino donosi odluku o održavanju popravnog ispita iz predmeta matematika dana 24.8.2022. godine... 

Najnovije vijesti...

Mali znanstvenici 1.a

Mali znanstvenici 1.a su ugostili volontere Kemijskog odsjeka PMF-a. Kroz niz pokusa učenici su upoznali dio STEM područja...